Cách bảo mật cài đặt Redis của bạn trên Ubuntu 18.04
Redis là bộ nhớ đệm trong bộ nhớ, NoSQL, bộ nhớ đệm và lưu trữ key-value cũng có thể được lưu giữ trên đĩa. Nó được thiết kế để sử dụng bởi các khách hàng tin cậy trong một môi trường tin cậy , không có các tính năng bảo mật mạnh mẽ của riêng nó. Để nhấn mạnh điểm đó, đây là trích dẫn từ trang web chính thức của Redis :
2018-06-27

Cách thiết lập server Redis làm trình xử lý phiên cho PHP trên Ubuntu 16.04
Redis là một hệ thống lưu trữ và bộ nhớ cache key-value open-souce , còn gọi là server cấu trúc dữ liệu do hỗ trợ nâng cao cho một số kiểu dữ liệu, chẳng hạn như băm, danh sách, bộ và bitmap, trong số những loại khác. Nó cũng hỗ trợ phân cụm, làm cho nó hữu ích trong các môi trường có khả năng mở rộng và khả dụng cao.
2016-11-14

Cách cấu hình Redis Replication trên Ubuntu 16.04
Redis là một repository dữ liệu key-value open-souce , sử dụng mô hình lưu trữ trong bộ nhớ với chức năng ghi đĩa tùy chọn để duy trì sự bền bỉ. Nó có các giao dịch, kiểu nhắn tin pub / sub và chuyển đổi dự phòng tự động trong số các chức năng khác. Redis có khách hàng được viết bằng hầu hết các ngôn ngữ với những ngôn ngữ được đề xuất được giới thiệu trên trang web của họ .
2016-11-11

Cách mã hóa lưu lượng truy cập vào Redis với Spiped trên Ubuntu 16.04
Redis là một repository dữ liệu key-value open-souce , sử dụng mô hình lưu trữ trong bộ nhớ với chức năng ghi đĩa tùy chọn để duy trì sự bền bỉ. Nó có các giao dịch, kiểu nhắn tin pub / sub và chuyển đổi dự phòng tự động trong số các chức năng khác. Redis có khách hàng được viết bằng hầu hết các ngôn ngữ với những ngôn ngữ được đề xuất được giới thiệu trên trang web của họ .
2016-11-09

Cách mã hóa lưu lượng truy cập vào Redis với Stunnel trên Ubuntu 16.04
Redis là một repository dữ liệu key-value open-souce , sử dụng mô hình lưu trữ trong bộ nhớ với chức năng ghi đĩa tùy chọn để duy trì sự bền bỉ. Nó có các giao dịch, kiểu nhắn tin pub / sub và chuyển đổi dự phòng tự động trong số các chức năng khác. Redis có khách hàng được viết bằng hầu hết các ngôn ngữ với những ngôn ngữ được đề xuất được giới thiệu trên trang web của họ .
2016-11-08

Cách mã hóa lưu lượng truy cập vào Redis với PeerVPN trên Ubuntu 16.04
Redis là một repository dữ liệu key-value open-souce , sử dụng mô hình lưu trữ trong bộ nhớ với chức năng ghi đĩa tùy chọn để duy trì sự bền bỉ. Nó có các giao dịch, kiểu nhắn tin pub / sub và chuyển đổi dự phòng tự động trong số các chức năng khác. Redis có khách hàng được viết bằng hầu hết các ngôn ngữ với những ngôn ngữ được đề xuất được giới thiệu trên trang web của họ .
2016-11-08

Cách cài đặt và cấu hình Redis trên Ubuntu 16.04
Redis là một repository key-value trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cài đặt và cấu hình Redis trên server Ubuntu 16.04.
2016-05-11

Cách di chuyển dữ liệu Redis với Master-Slave Replication trên Ubuntu 14.04
Redis là bộ nhớ đệm trong bộ nhớ, NoSQL, bộ nhớ đệm và lưu trữ key-value cũng có thể được lưu giữ trên đĩa. Nó ngày càng phổ biến và được sử dụng như một repodata trong các dự án lớn và nhỏ. Vì bất kỳ lý do nào, chẳng hạn như chuyển đổi sang một server mạnh hơn, đôi khi cần phải di chuyển dữ liệu đó từ server này sang server khác.
2016-05-05

Cách tìm log Redis trên Ubuntu
Nhật ký rất cần thiết để khắc phục sự cố cài đặt Redis của bạn. Bạn có thể tự hỏi mình "Nhật ký Redis của tôi ở đâu?" hoặc "Redis lưu trữ các file log trên Ubuntu 14.04 ở đâu?"
2016-03-01

Cách bảo mật cài đặt Redis của bạn trên Ubuntu 14.04
Redis là bộ nhớ đệm trong bộ nhớ, NoSQL, bộ nhớ đệm và lưu trữ key-value cũng có thể được lưu giữ trên đĩa.
2015-09-25

Cách backup và khôi phục dữ liệu Redis của bạn trên Ubuntu 14.04
Redis là bộ nhớ đệm trong bộ nhớ, key-value và lưu trữ (tức là database ) cũng có thể được duy trì (lưu vĩnh viễn) vào đĩa. Trong bài viết này, bạn sẽ đọc cách backup database Redis trên server Ubuntu 14.04.
2015-09-14

Cách thiết lập server Redis làm Trình xử lý phiên cho PHP trên Ubuntu 14.04
Redis là một hệ thống lưu trữ và bộ nhớ cache key-value open-souce , còn gọi là server cấu trúc dữ liệu để hỗ trợ nâng cao cho một số kiểu dữ liệu, chẳng hạn như băm, danh sách, tập hợp và bitmap, trong số những loại khác. Nó cũng hỗ trợ phân cụm, điều này làm cho nó thường được sử dụng cho các môi trường có khả năng mở rộng và khả dụng cao.
2015-08-21

Cách cấu hình một cụm Redis trên CentOS 7
Redis là một repository dữ liệu key-value open-souce , sử dụng mô hình lưu trữ trong bộ nhớ với chức năng ghi đĩa tùy chọn để duy trì sự bền bỉ. Nó có các tính năng giao dịch, pub / sub và chuyển đổi dự phòng tự động, cùng các chức năng khác. Ta khuyên bạn nên sử dụng Redis với Linux cho môi trường production , nhưng các nhà phát triển cũng đề cập đến OS X như một nền tảng mà họ phát triển và thử nghiệm. Redis có các khách hàng được viết bằng hầu hết các ngôn ngữ, với các ngôn ngữ được đề xuất có trên trang web của họ .
2015-07-30

Cách cấu hình cụm Redis trên Ubuntu 14.04
Redis là một repository dữ liệu key-value open-souce , sử dụng mô hình lưu trữ trong bộ nhớ với chức năng ghi đĩa tùy chọn để duy trì sự bền bỉ. Nó có các tính năng giao dịch, pub / sub và chuyển đổi dự phòng tự động, cùng các chức năng khác. Ta khuyên bạn nên sử dụng Redis với Linux cho môi trường production , nhưng các nhà phát triển cũng đề cập đến OS X như một nền tảng mà họ phát triển và thử nghiệm. Redis có các khách hàng được viết bằng hầu hết các ngôn ngữ, với các ngôn ngữ được đề xuất có trên trang web của họ .
2015-07-16

Cách cấu hình bộ đệm Redis để tăng tốc WordPress trên Ubuntu 14.04
Redis là một repository giá trị khóa open-souce có thể hoạt động như một repository trong bộ nhớ và như một bộ nhớ cache. Redis là một server cấu trúc dữ liệu được dùng như một server database của riêng nó hoặc được ghép nối với một database quan hệ như MySQL để tăng tốc mọi thứ, như ta đang làm trong hướng dẫn này.
2014-12-15

Cách cấu hình giám sát Sensu, RabbitMQ và Redis trên Ubuntu 14.04
Sensu là một công cụ giám sát được viết bằng Ruby sử dụng RabbitMQ làm message broker và Redis để lưu trữ dữ liệu. Nó rất phù hợp để giám sát môi trường cloud .
2014-09-29

1 2 Show 26 - 41 of 41