Cài đặt bảo mật cơ bản cho Server Rocky linux 8
Rocky Linux là server phát triển từ Centos Linux. Lần đầu cài đặt server Rocky Linux 8 mới, có một số bước cấu hình mà bạn nên thực hiện sớm như một phần của cài đặt cơ bản. Điều này sẽ tăng tính bảo mật và khả năng sử dụng cho server và sẽ tạo cho bạn một nền tảng vững chắc cho các hành động tiếp theo.
2021-09-17

Cài đặt SSH Key trên Server Rocky linux 8
SSH, hoặc shell an toàn, là một giao thức được mã hóa được sử dụng để quản trị và giao tiếp với các máy chủ. Khi làm việc với máy chủ Rocky Linux, rất có thể bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình trong một phiên đầu cuối được kết nối với máy chủ của bạn thông qua SSH.
2021-09-17

1 Show 1 - 2 of 2