So sánh các mô hình và hệ thống quản lý database NoSQL
Khi hầu hết mọi người nghĩ về database , họ thường hình dung mô hình database quan hệ truyền thống bao gồm các bảng được tạo thành từ các hàng và cột. Trong khi các hệ thống quản lý database quan hệ vẫn xử lý phần lớn dữ liệu được chia sẻ trên internet, các mô hình dữ liệu thay thế đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây khi các nhà phát triển đã tìm cách giải quyết các hạn chế của mô hình quan hệ.
2019-08-09

Cách thêm truy vấn NoSQL vào MySQL với memcached trên Ubuntu 14.04
Ý tưởng chung về việc sử dụng memcached và triển khai server độc lập của nó với MySQL đã được mô tả trong nhiều bài viết hay, chẳng hạn như bài Cách cài đặt và sử dụng Memcache trên Ubuntu 14.04 . Tuy nhiên, memcached như một server độc lập hoạt động như một trung gian phía trước lớp truy cập client MySQL và chỉ quản lý thông tin trong bộ nhớ mà không có tùy chọn để lưu trữ liên tục. Điều này làm cho nó phù hợp với các việc như lưu vào bộ nhớ đệm kết quả của các truy vấn MySQL trùng lặp. Điều này tiết kiệm tài nguyên và tối ưu hóa hiệu suất của các trang web bận rộn.
2015-07-31

Cách cài đặt database Apache Accumulo NoSQL thân thiện với dữ liệu lớn trên Ubuntu 14.04
Apache Accumulo là một database NoSQL phân tán open-souce dựa trên BigTable của Google . Nó được sử dụng để thực hiện hiệu quả các hoạt động CRUD (Create Read Update Delete) trên các tập dữ liệu cực lớn (thường được gọi là Dữ liệu lớn). Accumulo được ưu tiên hơn các database phân tán tương tự khác (chẳng hạn như HBase hoặc CouchDB) nếu một dự án yêu cầu bảo mật chi tiết dưới dạng kiểm soát truy cập cấp tế bào.
2015-03-19

Hiểu database SQL và NoSQL và các mô hình database khác nhau
Từ thời xa xưa, một trong những thứ cần thiết nhất và phụ thuộc vào chức năng của máy tính là bộ nhớ. Mặc dù các kỹ thuật và phương pháp triển khai cơ bản khác nhau, nhưng hầu hết các máy tính đều được trang bị phần cứng cần thiết để xử lý thông tin và giữ chúng an toàn để sử dụng trong tương lai khi nào cần thiết.
2014-02-21

1 Show 1 - 4 of 4