Cài đặt Streaming Replication Postgresql 12 trên Ubuntu 20.04
Nhân bản - Replicate - trực tuyến là một phương pháp phổ biến mà bạn có thể sử dụng để mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ của bạn theo chiều ngang
2020-11-23

Cách sửa đổi các mục trong mối quan hệ một-nhiều database với Flask và SQLite
Flask là một khuôn khổ để xây dựng các ứng dụng web bằng ngôn ngữ Python và SQLite là một công cụ database được dùng với Python để lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sửa đổi các mục trong ứng dụng được xây dựng bằng Flask và SQLite với mối quan hệ Một-nhiều.
2020-10-15

Cách cài đặt MongoDB từ Kho lưu trữ APT mặc định trên Ubuntu 20.04
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại.
2020-10-10

Cách cài đặt mongodb trên ubuntu 18.04 từ trang chủ Mongodb
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.
2020-10-08

Cách bảo mật MongoDB trên Ubuntu 18.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động.
2020-10-08

Cách cấu hình quyền truy cập từ xa cho MongoDB trên Ubuntu 18.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Theo mặc định, nó chỉ cho phép các kết nối bắt nguồn từ cùng một server nơi nó được cài đặt. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB từ xa hoặc kết nối nó với một server ứng dụng riêng, có một số thay đổi bạn cần thực hiện đối với cấu hình mặc định.
2020-10-08

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18.04 từ kho APT mặc định
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại.
2020-10-08

Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 8
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.
2020-10-07

Cách bảo mật MongoDB trên CentOS 8
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động.
2020-10-07

Cách cấu hình quyền truy cập từ xa cho MongoDB trên CentOS 8
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Theo mặc định, nó chỉ cho phép các kết nối bắt nguồn từ cùng một server nơi nó được cài đặt. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB từ xa hoặc kết nối nó với một server ứng dụng riêng, có một số thay đổi bạn cần thực hiện đối với cấu hình mặc định.
2020-10-07

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên CentOS 8
Redis là một repository dữ liệu key-value trong bộ nhớ open-souce , vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Một database không quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng và hỗ trợ ngôn ngữ rộng.
2020-09-30

Cách tạo người dùng mới và cấp quyền trong MySQL
MySQL là phần mềm quản lý database open-souce giúp user lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu sau này. Nó có nhiều tùy chọn khác nhau để cấp cho user cụ thể các quyền theo sắc thái trong bảng và database — hướng dẫn này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về một vài trong số nhiều tùy chọn.
2020-09-29

Làm việc với JSON trong MySQL
Database SQL có xu hướng cứng nhắc. Nếu bạn đã từng làm việc với họ, bạn sẽ đồng ý rằng thiết kế database mặc dù có vẻ dễ dàng hơn nhưng trong thực tế lại phức tạp hơn rất nhiều. Database SQL tin vào cấu trúc, đó là lý do tại sao nó được gọi là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.
2020-09-15

Cách xây dựng API REST với Prisma và PostgreSQL
Prisma là một bộ công cụ database open-souce . Nó bao gồm ba công cụ chính:
2020-08-31

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên CentOS 7
Redis là một repository cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ open-souce , vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Một database không quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng và hỗ trợ ngôn ngữ rộng.
2020-08-26

Cách kết nối với Phiên bản Redis được Quản lý qua TLS với Stunnel và redis-cli
Phiên bản Redis được quản lý có thể cung cấp các lợi ích như tính khả dụng cao và cập nhật tự động. Tuy nhiên, khi nào bạn thực hiện kết nối với server database từ xa, bạn đều có nguy cơ bị các phần tử độc hại đánh hơi thông tin nhạy cảm mà bạn gửi đến server đó.
2020-08-12

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04 từ site chính thức của Mongodb
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là cơ sở dữ liệu NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.
2020-07-31

Cách cấu hình truy cập từ xa cho MongoDB trên Ubuntu 20.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Theo mặc định, nó chỉ cho phép các kết nối bắt nguồn từ cùng một server nơi nó được cài đặt. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB từ xa hoặc kết nối nó với một server ứng dụng riêng, có một số thay đổi bạn cần thực hiện đối với cấu hình mặc định.
2020-07-31

Cách bảo mật MongoDB trên Ubuntu 20.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là cơ sở dữ liệu NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động.
2020-07-31

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó triển khai mô hình quan hệ và sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (hay còn gọi là SQL) để quản lý dữ liệu của nó.
2020-07-30

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó triển khai mô hình quan hệ và sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (hay còn gọi là SQL) để quản lý dữ liệu của nó.
2020-07-30

Cách kết nối với database Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Cho dù bạn đã cài đặt Redis local hay đang làm việc với một version từ xa, bạn cần phải kết nối với nó để thực hiện hầu hết các thao tác. Trong hướng dẫn này, ta sẽ xem xét cách kết nối với Redis từ dòng lệnh, cách xác thực và kiểm tra kết nối của bạn, cũng như cách đóng kết nối Redis.
2020-06-26

Cách triển khai Laravel 7 và MySQL trên Kubernetes bằng Helm
Laravel là một trong những framework ứng dụng PHP open-souce phổ biến nhất hiện nay. Nó thường được triển khai với sở dữ liệu MySQL nhưng có thể được cấu hình để sử dụng nhiều tùy chọn lưu trữ dữ liệu backend . Laravel tự hào về việc tận dụng nhiều tính năng hiện đại của PHP và hệ sinh thái gói mở rộng.
2020-06-23

Cách sử dụng mối quan hệ một-nhiều database với Flask và SQLite
Flask là một khuôn khổ để xây dựng các ứng dụng web bằng ngôn ngữ Python và SQLite là một công cụ database được dùng với Python để lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng Flask với SQLite để tạo ứng dụng việc cần làm, nơi user có thể tạo danh sách các mục việc cần làm. Bạn sẽ học cách sử dụng SQLite với Flask và cách hoạt động của các mối quan hệ database một-nhiều.
2020-06-22

Cách kết nối với dịch vụ database trên Ubuntu 18.04
Dịch vụdatabase có một số lợi ích so với database tự quản lý, bao gồm cập nhật tự động, mở rộng quy mô đơn giản và tính sẵn sàng cao. Tuy nhiên, nếu bạn mới làm việc với database được quản lý, thì cách tốt nhất để thực hiện các việc nhất định - như kết nối với database - có thể không rõ ràng.
2020-06-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Show 1 - 25 of 264