Cách sử dụng Traefik v2 làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 20.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt một Reverse Proxy . Điều này là do bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-30

Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 18.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-27

Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 20.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị các cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-27

Cách tự động hóa thiết lập Jenkins với cấu hình Docker và Jenkins dưới dạng mã
Jenkins là một trong những server tự động hóa open-souce phổ biến nhất, thường được sử dụng để sắp xếp quy trình công việc tích hợp liên tục (CI) và / hoặc triển khai liên tục (CD) .
2020-09-29

Làm thế nào để tạo một Web Scraper đồng thời với Puppeteer, Node.js, Docker và Kubernetes
Thu thập dữ liệu web, còn gọi là thu thập thông tin web, sử dụng các chương trình để extract , phân tích cú pháp và download nội dung và dữ liệu từ các trang web.
2020-08-19

Cách phát triển trang web Drupal 9 trên máy cục bộ của bạn bằng Docker và DDEV
DDEV là một công cụ open-souce sử dụng Docker để xây dựng môi trường phát triển local cho nhiều khung PHP khác nhau. Sử dụng sức mạnh của quá trình chứa, DDEV có thể đơn giản hóa rất nhiều cách bạn làm việc trên nhiều dự án sử dụng nhiều ngăn xếp công nghệ và nhiều server cloud . DDEV bao gồm các mẫu cho WordPress , Laravel , Magento , TYPO3 , Drupal , v.v.
2020-08-12

Cách truy cập từ xa các ứng dụng GUI bằng Docker và Caddy trên Ubuntu 18.04
Ngay cả với sự phổ biến ngày càng tăng của các dịch vụ cloud , nhu cầu chạy các ứng dụng root vẫn tồn tại.
2020-08-07

Cách truy cập từ xa các ứng dụng GUI bằng Docker và Caddy trên Debian 9
Ngay cả với sự phổ biến ngày càng tăng của các dịch vụ cloud , nhu cầu chạy các ứng dụng root vẫn tồn tại.
2020-08-07

Cách truy cập từ xa các ứng dụng GUI bằng Docker và Caddy trên Debian 10
Ngay cả với sự phổ biến ngày càng tăng của các dịch vụ cloud , nhu cầu chạy các ứng dụng root vẫn tồn tại.
2020-08-07

Cách loại bỏ image Docker, container và khối lượng
Docker giúp bạn dễ dàng gói các ứng dụng và dịch vụ của bạn trong các containers để bạn có thể chạy chúng ở mọi nơi. Tuy nhiên, khi bạn làm việc với Docker, bạn cũng dễ dàng tích lũy quá nhiều hình ảnh, containers và data volumes không sử dụng làm lộn xộn kết quả và tiêu tốn dung lượng đĩa.
2020-08-06

Cách truy cập từ xa các ứng dụng GUI bằng Docker và Caddy trên Ubuntu 20.04
Ngay cả với sự phổ biến ngày càng tăng của các dịch vụ cloud , nhu cầu chạy các ứng dụng root vẫn tồn tại.
2020-08-04

Cách mở rộng và bảo mật một ứng dụng Django với Docker, Nginx và Let's Encrypt
Trong môi trường dựa trên cloud , có nhiều cách để mở rộng quy mô và bảo mật ứng dụng Django . Bằng cách mở rộng quy mô theo chiều ngang và chạy một số bản sao của ứng dụng, bạn có thể xây dựng một hệ thống có khả năng chịu lỗi cao và khả dụng hơn, đồng thời tăng thông lượng của nó để các yêu cầu có thể được xử lý đồng thời.
2020-07-10

Cách tạo ứng dụng Node.js với Docker trên Ubuntu 20.04
Nền tảng Docker cho phép các nhà phát triển đóng gói và chạy các ứng dụng dưới dạng container . Vùng chứa là một quá trình biệt lập chạy trên hệ điều hành dùng chung, cung cấp một giải pháp thay thế trọng lượng nhẹ hơn cho các máy ảo. Mặc dù các container không phải là mới, nhưng chúng cung cấp các lợi ích - bao gồm cách ly quy trình và tiêu chuẩn hóa môi trường - ngày càng trở nên quan trọng khi nhiều nhà phát triển sử dụng kiến trúc ứng dụng phân tán.
2020-06-30

Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt Docker Compose trên server Ubuntu 20.04.
2020-06-11

Cách cài đặt và thiết lập Laravel với Docker Compose trên Ubuntu 20.04
Để chứa một ứng dụng đề cập đến quá trình điều chỉnh một ứng dụng và các thành phần của nó để có thể chạy nó trong môi trường nhẹ được gọi là vùng chứa . Những môi trường như vậy được tách biệt và sử dụng một lần, và có thể được tận dụng để phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng vào production .
2020-06-09

Cách cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 20.04
Docker là một ứng dụng giúp đơn giản hóa quá trình quản lý các tiến trình ứng dụng trong vùng chứa . Vùng chứa cho phép bạn chạy các ứng dụng của bạn trong các quy trình cách ly tài nguyên. Chúng tương tự như máy ảo, nhưng các container di động hơn, thân thiện với tài nguyên hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào hệ điều hành server .
2020-06-09

Cách cài đặt và sử dụng Docker Compose trên Ubuntu 20.04
Docker đơn giản hóa quá trình quản lý các quy trình ứng dụng trong containers . Trong khi các containers tương tự như máy ảo theo một số cách nhất định, chúng nhẹ hơn và thân thiện với tài nguyên hơn. Điều này cho phép các nhà phát triển chia nhỏ môi trường ứng dụng thành nhiều dịch vụ riêng biệt.
2020-06-05

Cách chia sẻ dữ liệu giữa các container Docker
Docker là một công cụ chứa phổ biến được sử dụng để cung cấp cho các ứng dụng phần mềm một hệ thống file chứa mọi thứ chúng cần để chạy. Sử dụng containers Docker đảm bảo phần mềm sẽ hoạt động theo cùng một cách dù nó được triển khai ở đâu vì môi trường thời gian chạy của nó là nhất quán.
2020-05-21

Cách sử dụng Traefik 1.7.21 làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên CentOS 7
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị các cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-05-12

Cách cài đặt Drupal với Docker Compose
Phiên bản WordPress root của hướng dẫn này được viết bởi Kathleen Juell .
2020-04-25

Cách xây dựng và triển khai ứng dụng Flask bằng Docker trên Ubuntu 18.04
Docker là một ứng dụng open-souce cho phép administrator tạo, quản lý, triển khai và sao chép các ứng dụng bằng cách sử dụng containers . Các containers có thể được coi là một gói chứa các phụ thuộc mà ứng dụng yêu cầu để chạy ở cấp hệ điều hành. Điều này nghĩa là mỗi ứng dụng được triển khai bằng Docker sống trong một môi trường riêng và các yêu cầu của nó được xử lý riêng biệt.
2020-04-05

Cách thiết lập Laravel, Nginx và MySQL với Docker Compose
Trong vài năm qua, Docker đã trở thành một giải pháp được sử dụng thường xuyên để triển khai các ứng dụng nhờ vào cách nó đơn giản hóa việc chạy và triển khai các ứng dụng trong các vùng chứa tạm thời. Ví dụ: khi sử dụng ứng dụng LEMP với PHP , Nginx , MySQL và khung Laravel , Docker có thể hợp lý hóa đáng kể quá trình cài đặt .
2020-03-09

Cách tạo ứng dụng Node.js với Docker [Quickstart]
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một hình ảnh ứng dụng cho một trang web tĩnh sử dụng Express framework và Bootstrap . Sau đó, bạn sẽ xây dựng một containers bằng cách sử dụng hình ảnh đó, đẩy nó đến Docker Hub và sử dụng nó để tạo một containers khác, minh họa cách bạn có thể tạo lại và mở rộng ứng dụng của bạn .
2020-02-06

Cách cài đặt Docker Compose trên Debian 10
Docker là một công cụ tuyệt vời để tự động hóa việc triển khai các ứng dụng Linux bên trong containers phần mềm, nhưng để tận dụng hết tiềm năng của nó, mỗi thành phần của ứng dụng phải chạy trong containers riêng của nó. Đối với các ứng dụng phức tạp với nhiều thành phần, việc sắp xếp tất cả các containers để khởi động, giao tiếp và tắt cùng nhau có thể nhanh chóng trở nên khó sử dụng.
2020-01-30

1 2 3 4 Show 1 - 25 of 89