Cài đặt postgresql 9.4 trên Debian 8
Database quan hệ là nền tảng của tổ chức dữ liệu cho nhiều nhu cầu. Nó cung cấp mọi thứ từ mua sắm trực tuyến đến phóng tên lửa. Một database tin cậy là PostgreSQL. PostgreSQL tuân theo hầu hết tiêu chuẩn SQL, có các giao dịch ACID, hỗ trợ các khóa và chế độ xem foreign, và vẫn đang được phát triển tích cực.
2015-06-11

Cách sử dụng PostgreSQL với Ứng dụng Django của bạn trên Ubuntu 14.04
Django là một khuôn khổ linh hoạt để tạo nhanh các ứng dụng Python. Theo mặc định, các ứng dụng Django được cấu hình để lưu trữ dữ liệu vào một file database SQLite nhẹ. Mặc dù điều này hoạt động tốt dưới một số tải, nhưng DBMS truyền thống hơn có thể cải thiện hiệu suất trong production .
2015-03-25

Cách sử dụng PostgreSQL với Ứng dụng Django của bạn trên CentOS 7
Django là một khuôn khổ linh hoạt để tạo nhanh các ứng dụng Python. Theo mặc định, các ứng dụng Django được cấu hình để lưu trữ dữ liệu vào một file database SQLite nhẹ. Mặc dù điều này hoạt động tốt dưới một số tải, nhưng DBMS truyền thống hơn có thể cải thiện hiệu suất trong production .
2015-03-25

Cách sử dụng PostgreSQL với ứng dụng Ruby on Rails của bạn trên Ubuntu 14.04
Ruby on Rails sử dụng sqlite3 làm database mặc định của nó, nó hoạt động tốt trong nhiều trường hợp, nhưng có thể không đủ cho ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu khả năng mở rộng, tập trung và kiểm soát (hoặc bất kỳ tính năng nào khác) được cung cấp bởi database SQL client / server , chẳng hạn như PostgreSQL hoặc MySQL , bạn cần thực hiện một số bước bổ sung để cài đặt và chạy nó.
2015-03-18

Cách sử dụng PostgreSQL với ứng dụng Ruby on Rails của bạn trên CentOS 7
Ruby on Rails sử dụng sqlite3 làm database mặc định của nó, nó hoạt động tốt trong nhiều trường hợp, nhưng có thể không đủ cho ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu khả năng mở rộng, tập trung và kiểm soát (hoặc bất kỳ tính năng nào khác) của database SQL client / server , chẳng hạn như PostgreSQL hoặc MySQL , bạn cần thực hiện một vài bước bổ sung để cài đặt và chạy nó.
2015-03-18

Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 14.04
Hệ quản trị database quan hệ là thành phần chính của nhiều trang web và ứng dụng. Chúng cung cấp một cách có cấu trúc để lưu trữ, sắp xếp và truy cập thông tin.
2014-04-28

Cách cài đặt và sử dụng Zope 2 và PostgreSQL trên Ubuntu 13.10
Zope 2 là một khung phát triển dựa trên web mạnh mẽ và dễ sử dụng. Điều này đặc biệt xảy ra khi được sử dụng làm giao diện user cho PostgreSQL.
2014-03-25

Cách mở rộng quy mô theo chiều ngang một ứng dụng Laravel 4 với database PostgreSQL
Có hai phương pháp để mở rộng ứng dụng, dịch vụ, server , v.v. Phương pháp đầu tiên, mở rộng theo chiều dọc, yêu cầu nhiều tài nguyên hơn cho một máy. Thứ hai, tỷ lệ theo chiều ngang, yêu cầu sự tách biệt chức năng để tạo ra một bộ phận lắp ráp linh kiện hơn.
2014-02-27

Mở rộng quy mô Ruby on Rails: Thiết lập một server PostgreSQL chuyên dụng (Phần 3)
Trước đây, ta đã đề cập đến nhiều cách triển khai ứng dụng Ruby-on-Rails (ví dụ: Rails với Unicorn & Nginx , Rails với Passenger & Nginx ), cài đặt cấu trúc server có thể mở rộng và học cách kết nối version MySQL chuyên dụng với server ứng dụng Rails của ta . .
2014-02-27

Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên CentOS 6
PostgreSQL, thường được gọi là “postgres”, là một hệ quản trị database phổ biến sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để thao tác dữ liệu.
2013-10-23

Cách backup database PostgreSQL trên VPS Ubuntu
PostgreSQL là một hệ quản trị database hiện đại. Nó thường được sử dụng để lưu trữ và thao tác thông tin liên quan đến các trang web và ứng dụng. Như với bất kỳ loại dữ liệu có giá trị nào, điều quan trọng là phải thực hiện một kế hoạch backup để bảo vệ khỏi mất mát dữ liệu. Hướng dẫn này sẽ trình bày một số cách thực tế mà bạn có thể backup dữ liệu PostgreSQL của bạn .
2013-08-28

1 2 Show 26 - 42 of 42