Cơ sở hạ tầng SaltStack: Tạo Salt State cho web server Nginx
SaltStack, hay Salt, là một hệ thống quản lý cấu hình và thực thi từ xa mạnh mẽ được dùng để dễ dàng quản lý cơ sở hạ tầng theo cách có cấu trúc, có thể lặp lại. Trong loạt bài này, ta sẽ trình bày một phương pháp quản lý môi trường phát triển, dàn dựng và production của bạn từ việc triển khai Salt. Ta sẽ sử dụng hệ thống trạng thái Salt để viết và áp dụng các hành động có thể lặp lại. Điều này sẽ cho phép ta phá hủy bất kỳ môi trường nào của ta , an toàn khi biết rằng ta có thể dễ dàng đưa chúng trở lại trực tuyến ở trạng thái giống hệt nhau sau này.
2016-11-07

Cách thêm module log vào Nginx trên Ubuntu 16.04
Quản trị server không chỉ là cấu hình ban đầu của các dịch vụ. Nó cũng liên quan đến việc giám sát các dịch vụ đó và đảm bảo chúng hoạt động trơn tru nhất có thể. Một trong những nguồn kiến thức quan trọng nhất đối với administrator là các file log , chứa thông tin về các sự kiện hệ thống.
2016-10-31

Cách thêm module log vào Nginx trên CentOS 7
Quản trị server không chỉ là cấu hình ban đầu của các dịch vụ. Nó cũng liên quan đến việc giám sát các dịch vụ đó và đảm bảo chúng hoạt động trơn tru nhất có thể. Một trong những nguồn kiến thức quan trọng nhất đối với administrator là các file log , chứa thông tin về các sự kiện hệ thống.
2016-10-31

Cách di chuyển web root Nginx đến vị trí mới trên Ubuntu 16.04
Trên Ubuntu, theo mặc định, web server Nginx lưu trữ tài liệu của nó trong /var/www/html , thường nằm trên hệ thống file root cùng với phần còn lại của hệ điều hành. Tuy nhiên, đôi khi, rất hữu ích khi di chuyển root tài liệu sang một vị trí khác, chẳng hạn như hệ thống file được mount riêng biệt. Ví dụ: nếu bạn phân phối nhiều trang web từ cùng một version Nginx, việc đặt root tài liệu của mỗi trang web trên dung lượng riêng của nó cho phép bạn mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của một trang web hoặc khách hàng cụ thể.
2016-07-29

Cách cấu hình Nginx làm web server và reverse-proxy (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 16.04
Apache và Nginx là hai web server nguồn mở phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2016-07-06

Cách thiết lập server block Nginx (server ảo) trên Ubuntu 16.04
Khi sử dụng web server Nginx, các khối server (tương tự như server ảo trong Apache) được dùng để đóng gói chi tiết cấu hình và lưu trữ nhiều hơn một domain trên một server duy nhất.
2016-05-19

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 16.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 16.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng uWSGI để chạy ứng dụng và Nginx để hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2016-05-19

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 16.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 16.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng Gunicorn để chạy ứng dụng và Nginx hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2016-05-19

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Ubuntu 16.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2016-05-18

Cách cung cấp các ứng dụng Django với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 16.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2016-05-16

Cách mã hóa kết nối Tomcat 8 với Apache hoặc Nginx trên Ubuntu 16.04
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được thiết kế để phục vụ các ứng dụng Java. Thường được sử dụng trong triển khai doanh nghiệp production và cho các nhu cầu ứng dụng nhỏ hơn, Tomcat vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ.
2016-04-29

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trong Ubuntu 16.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2016-04-21

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và được dùng như một web server hoặc một Reverse Proxy .
2016-04-21

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Nginx trong Ubuntu 16.04
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2016-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trong Ubuntu 16.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2016-04-21

Cách cài đặt Discourse Behind Nginx trên Ubuntu 14.04
Discourse là một nền tảng thảo luận cộng đồng open-souce được xây dựng cho web hiện đại.
2016-04-19

Cách thiết lập Nginx với Hỗ trợ HTTP / 2 trên Ubuntu 16.04
NGINX là một web server open-souce nhanh và tin cậy . Nó trở nên phổ biến do dung lượng bộ nhớ thấp, khả năng mở rộng cao, dễ cấu hình và hỗ trợ cho phần lớn các giao thức khác nhau.
2016-04-12

Cách thêm module gzip vào Nginx trên CentOS 7
Một trang web sẽ tải nhanh như thế nào phụ thuộc vào kích thước của tất cả các file mà trình duyệt phải download . Việc giảm kích thước file được truyền có thể làm cho trang web không chỉ tải nhanh hơn mà còn rẻ hơn cho những người phải trả tiền cho việc sử dụng băng thông của họ.
2016-03-15

Cách thêm module gzip vào Nginx trên Ubuntu 14.04
Một trang web sẽ tải nhanh như thế nào phụ thuộc vào kích thước của tất cả các file mà trình duyệt phải download . Việc giảm kích thước file được truyền có thể làm cho trang web không chỉ tải nhanh hơn mà còn rẻ hơn cho những người phải trả tiền cho việc sử dụng băng thông của họ.
2016-03-09

Cách thiết lập xác thực HTTP cơ bản với Nginx trên Ubuntu 14.04
Nginx là một trong những web server hàng đầu đang được sử dụng tích cực. Nó và version thương mại của nó, Nginx Plus, được phát triển bởi Nginx, Inc.
2016-02-22

Cách thiết lập xác thực HTTP cơ bản với Nginx trên CentOS 7
Nginx là một trong những web server hàng đầu đang được sử dụng tích cực. Nó và version thương mại của nó, Nginx Plus, được phát triển bởi Nginx, Inc.
2016-02-22

Cách bảo mật Nginx trên Ubuntu 14.04
Nginx là một web server rất an toàn và tin cậy ngay cả với cài đặt mặc định. Tuy nhiên, có nhiều cách để bảo mật Nginx hơn nữa.
2016-02-12

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên CentOS 7
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) mới cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt certificate TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả web server Apache và Nginx.
2016-01-26

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Ubuntu 14.04
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) mới cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt certificate TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả web server Apache và Nginx.
2015-12-17

Cách chạy Nginx trong Docker Container trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn này chỉ ra cách triển khai Nginx trong containers Docker.
2015-10-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Show 76 - 100 of 203